Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Wat?

De Omgevingsdienst verzorgt voor opdrachtgevers - vaak gemeenten - de vergunningverlening, toezicht en handhaving rondom (milieu)taken en staat hen bij met specialistisch advies. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid, duurzaamheid en circulaire economie.

Ik adviseer over verschillende communicatie-uitingen, schrijf en herschrijf stukken van ruim 200 specialisten onder één dak: denk aan bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en geluidsspecialisten.

Waar?

Website, beleidsdocumenten, strategische stukken, jaarverslagen.

Hoe?

Adviseren, interviewen, schrijven, redigeren. 

Een jaarverslag

Slimmer werken met een soortenmanagementplan (SMP)

Woningtekorten, het Klimaatakkoord, de noodzaak voor verduurzaming en klimaatbestendig bouwen hebben geresulteerd in een toename van ruimtelijke ontwikkelingen in de bouw- en woonsector. De projecten zijn vandaag de dag vaak niet meer kleinschalig, maar beslaan grote delen van gemeenten, gebieden of woningbestanden van corporaties.

Deze ontwikkelingen vragen in het kader van de Wet natuurbescherming om een meer gebiedsgerichte aanpak voor zowel de aanwezige beschermde soorten als voor de ontwikkelaars. Met een soortenmanagementplan (SMP) voorzien we in de vraag naar een gebiedsgerichte aanpak voor activiteiten over een langere periode, die de huidige projectgerichte aanpak kan vervangen.

Hierbij werken we met grotere ruimtelijke eenheden waarbinnen diverse werkzaamheden plaatsvinden en complexe netwerken van beschermde soorten en functies aanwezig zijn en behouden blijven. 

Voordelen
Het aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing met behulp van een SMP heeft verschillende voordelen. Zo kan een gemeente met een SMP voorkomen dat inwoners met bouw of renovatieplannen duizenden euro’s moeten betalen voor onderzoek, leges en bijkomende kosten.

Daarnaast draagt het bij aan versnelling van de woningbouw en de energietransitie, omdat bouwprojecten niet meer vertraagd worden door langdurige natuuronderzoeken en procedures. In plaats van de ad hoc bescherming van de natuur bij specifieke ingrepen zorgt een langjarig SMP voor een duurzame natuurbescherming.

Ook is het met een SMP eenvoudiger om bijvoorbeeld inwoners te betrekken bij de vergroening van de leefomgeving en bescherming van planten en dieren.

Meer weten over de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord? Bekijk de website!

cc-footer

2023 © Copyright

Koelmalaan 350
unit 3.08
1812 PS Alkmaar


carly@bureaucarbon.nl